Thema´s en activiteiten

Bij Kinderdagpaleis Ukkepuk wordt gewerkt met acht thema's per jaar. De thema's waarmee gewerkt wordt zijn voor de kinderen heel herkenbaar, deze thema's sluiten aan bij de leefwereld en thuissituatie van de kinderen. Deze manier van werken geeft een gerichte structuur. 

Plezier en inspiratie 
Elk thema wordt gedurende een periode van zes weken behandeld. Alle activiteiten die de pedagogisch medewerker in die periode aanbiedt, hangen samen met dat thema. Bij de keuze van thema’s en activiteiten legt Kinderdagpaleis Ukkepuk de nadruk op het prikkelen van de zintuigen en de beleving van het proces. Doordat de kinderen allerlei woorden te horen krijgen die bij het thema passen en door veel te herhalen kunnen de kinderen de stof beter onthouden. Belangrijk is dat ze spelenderwijs het thema ontdekken.

Ouderbetrokkenheid

Wij vinden het belangrijk dat u als ouder op de hoogte bent van de thema's en activiteiten die wij uitvoeren. Via klasbord zullen de leidsters u informeren over het thema; de liedjes die wij zingen, de boekjes die we lezen en de activiteiten die wij doen. Wij zullen ook weleens vragen om materialen of om een actiever bijdrage in de vorm van gastspreker/demonstratie om de kinderen het thema zo goed mogelijk te laten beleven.