Gezondheid en veiligheid

Kinderdagpaleis Ukkepuk biedt een veilige en gezonde omgeving voor alle kinderen. Veiligheid en gezondheid vormen een belangrijk uitgangspunt voor ons als professionele kinderopvang.

Wij besteden veel aandacht aan de omgeving waar de kinderen worden opgevangen.
Op basis van de Wet Kinderopvang is ieder kinderdagverblijf verplicht een Veiligheid en Gezondheidsplan te hebben waarin de risico's en maatregelen op het gebied van Veiligheid en Gezondheid omschreven zijn. Dit plan wordt regelmatig gecontroleerd en aangevuld door onze beleidsmedewerker. Jaarlijks voeren wij scans uit ter controle van de veiligheid en gezondheid op ons kinderdagpaleis.
Het Veiligheid en Gezondheidsplan kunt u inzien op ons Kinderdagpaleis.

Om de veiligheid van onze kinderen te waarborgen vinden wij het wenselijk dat kinderen ingeënt worden. Wij zullen er om die reden bij inschrijving naar vragen en stellen het op prijs als deze gegevens aan ons verstrekt kunnen worden. Op dit moment zijn alle kinderen bij ukkepuk ingeënt.