Wennen bij Ukkepuk 

Vanaf de ingangsdatum van het contract kan uw kind terecht op ons Kinderdagpaleis. U kunt ervoor kiezen uw kind direct een hele dag te brengen. De ervaring leert echter dat het voor zowel het kind als de ouders fijn is in eertse instantie voor één of twee kortere dagen te kiezen. 

Graag kijken wij samen met u hoe wij de wenperiode het beste kunnen indelen, zodat uw kindje zich snel en veilig en vertrouwd voelt. Hierover zullen wij tijdens het intakegesprek afspraken met elkaar maken. 

Tijdens de eerste dag maakt u kennis met de pedagogisch medewerker en de groep. Samen neemt u nogmaals de eet- en slaapgewoonten, het troosten, spelen en eventueel de zindelijkheid door. 
Er wordt veel aandacht geschonken aan het afscheid nemen.

De pedagogisch medewerkers spreken samen een wenbeleid af waarin uw kind langzaam over zal gaan naar de volgende groep. Dit wordt uiteraard met u als ouder besproken.

De plaatsing kan op per iedere gewenste dag van de maand.