Personeel

Opvang betekent naast verzorging en voeding een deskundige, professionele en pedagogisch medewerker met liefde voor kinderen en werk.

De kwaliteit van ons Kinderdagpaleis en de aandacht voor het kind is voor een groot deel afhankelijk van onze medewerkers.
Om deze kwaliteit te waarborgen, besteedt Kinderdagpaleis Ukkepuk veel zorg en aandacht aan haar medewerkers. Wij nemen alleen medewerkers aan, met minimaal een afgeronde PW 3 van 4 diploma op basis van een zorgvuldige selectie. Alle medewerkers moeten beschikken over een Verklaring Omtrent Gedrag.