Groepsindeling

Bij Kinderdagpaleis Ukkepuk krijgt uw kind alle zorg en aandacht. Wij vinden het belangrijk dat uw kind zich prettig en geborgen voelt.

Wij werken met vaste basisgroepen. Basisgroepen bieden kinderen veiligheid en structuur.
Het aantal medewerkers dat aanwezig is op ons Kinderdagpaleis, is afgestemd op het aantal kinderen. De wettelijke regels over de verhouding van groepsindeling en kinderen zijn hiervoor het uitgangspunt.

Locatie Louise de Colignylaan

Kinderdagpaleis Ukkepuk locatie Louise de Colignylaan heeft twee horizontale groepen en één verticale groep. 

De leeftijdsopbouw is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen die ons Kinderdagpaleis bezoeken. 
Locatie Louise de Colignylaan heeft drie groepen:

  • de groep ‘de Ieniemienies’ met kinderen van 10 weken t/m 22/24 maanden.
  • de groep ‘de Ukkies’ met kinderen van 22/24 maanden t/m 4 jaar.
  • de groep ‘de Binkies’ met kinderen van 10 weken t/m 4 jaar.

Locatie Vogelbuurt

Kinderdagpaleis Ukkepuk locatie Vogelbuurt heeft twee verticale groepen. 

De leeftijdsopbouw is afhankelijk van de leeftijd van de kinderen die ons Kinderdagpaleis bezoeken.
Locatie Vogelbuurt heeft twee groepen:

  • de groep ‘de Vogeltjes’ met kinderen van 10 weken t/m 4 jaar.
  • de groep ‘de Vogeltuin’ met kinderen van 10 weken t/m 4 jaar

Algemeen

De groepen in ons Kinderdagpaleis zijn ingericht met verschillende hoeken, bijvoorbeeld: een poppenhoek, een voorleeshoek, een knutselhoek, een huishoek en een thema hoek.

Beide locaties beschikken over ruime afwisselende buitenspeelplaatsen. Hier maken wij zoveel mogelijk twee keer per dag gebruik van. 

Wij hanteren een open-deuren beleid, dit houdt kinderen elkaar op mogen zoeken op de groepen en dat wij vaak samenwerken bij uitstapjes en activiteiten. 

Bij het inrichten van de groep houden wij rekening met uiteenlopende interesses van de kinderen. Wij zorgen voor voldoende en uitdagend aanbod. De pedagogisch medewerkers veranderen regelmatig de groep zodat kinderen geprikkeld blijven.