Breng en haaltijden

Ukkepuk is geopend van maandag tot en met vrijdag van 07.30-18.30 uur.

Wij vragen om elk kind voor 09.00 uur te brengen en na 16.45 uur op te halen, zodat de rust op de groep bewaakt kan worden hiertussen.

Tussen 07.30 uur en 08.00 uur en tussen 17.45 uur en 18.30 uur zullen de kinderen in een gezamenlijke ruimte opgevangen worden.