Dagindeling

Een dag bij Ukkepuk*

Goedemorgen!,

Wij starten de dag gezellig bij elkaar op één groep. Op onze locatie aan de Louise de Colignylaan is dit bij de 'Binkies', op de Vogelbuurt starten wij bij de 'Vogeltjes'.

Om 8.00 uur gaan alle kinderen met hun eigen leidster naar hun stamgroep. Hier kunnen zij nog even een eigen spel spelen met hun vriendjes en vriendinnetjes.

Om 9.00 uur gaan we in de kring. We beginnen met het goedemorgen lied en zingen over de dagen van de week. Ook gaan we in de kring in gesprek over het thema. We lezen een boek over het thema en zingen liedjes. Ook worden er kleine activiteiten/spelletjes georganiseerd die gericht zijn op het thema.

Van 9.20 tot 9.45 uur eten wij fruit. Hier drinken de kinderen en de pedagogisch medewerkers water of thee bij.

Na het fruit gaan de kinderen naar het toilet of krijgen zij een schone luier.  Hierna wordt een boekje voorgelezen.

Daarna gaan wij met de kinderen die wakker zijn lekker spelen. Wij gaan naar buiten en/of doen een ontwikkelings- of themagerichte spel. Ook gaan wij regelmatig op pad met de kinderen. Wij gaan bijvoorbeeld op pad met de bakfiets,  naar een speeltuin, naar de ouderen in het bejaardentehuis, naar de bibliotheek of de winkels.Twee keer per week wordt er een 3+ activiteit aangeboden aan de kinderen die behoefte hebben aan extra uitdaging. 

Om 11.30 uur gaan wij weer aan tafel voor een boterham en een beker melk, thee of water.

Daarna worden de kinderen verschoond of gaan zij naar het toilet. Vervolgens wordt er een boekje voorgelezen of lezen de kinderen zelfstandig of voor elkaar een boek.

Kinderen die ’s middags slapen gaan hierna naar bed. Met de kinderen die wakker zijn wordt een activiteit gedaan en/of zij spelen zelf op de groep en/of in de themahoek.

Om 14.45 uur gaan wij aan tafel voor gezonde rauwe groente en wat drinken (water/thee/aangelengd sap)

Daarna is het weer tijd om te spelen. Wij gaan naar buiten en/of doen ontwikkelings- en themagerichte activiteiten met de kinderen.

Om 16.30 uur hebben wij het laatste verschoonmoment. De kinderen krijgen een schone luier en/of gaan naar het toilet.

De dag wordt afgesloten aan tafel. Wij gaan aan tafel voor een gezond tussendoortje en wat drinken (water/thee/aangelengd sap). De leidsters gebruiken dit moment om de dag met de kinderen na te bespreken of een boekje te lezen.

Vanaf 17.00 uur mogen de kinderen vrij spelen of een spel aan tafel doen.

Vanaf 18.00 uur worden de kinderen opgevangen in één groep. Op de Louise de Colignylaan is dit op de 'Ieniemienies', bij de Vogelbuurt wordt er samengegaan op de 'Vogeltjes'. Hier spelen wij op de groep of aan de tafel totdat iedereen is opgehaald.

Tot de volgende keer!

* De allerkleinsten bepalen de indeling met betrekking tot slapen en eten natuurlijk zelf. De vaste momenten blijven op de verticale groepen en op de babygroep gehandhaafd maar de allerkleinsten slapen en eten hier naar behoefte doorheen.