Inspectierapport GGD

De GGD inspecteert ieder jaar ons Kinderdagpaleis aan de hand van landelijke toetsingskaders die wettelijk zijn voorgeschreven.

De volgende onderdelen worden getoetst door de GGD: kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten.
Aan de hand van deze toetsing kunnen wij als Kinderdagpaleis laten zien dat wij aan alle eisen voldoen en dat wij hoge kwaliteit leveren.
Eventuele veranderingen en verbeterpunten worden door ons gelijk aangepakt zodat wij altijd aan de nieuwe wetten, regels en eisen voldoen.

Deze inspectierapporten kunt u inzien in ons Kinderdagpaleis, vraag ernaar.

Inspectierapporten 2023

Locatie Louise de Colignylaan:
Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2023

Locatie Vogelbuurt/Breinpaleis:
Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2023

 

Oude inspectierapporten:

Locatie Louise de Colignylaan:

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2022

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2021

 

Locatie Vogelbuurt/Breinpaleis:

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2022

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2021