Inspectierapport GGD

De GGD inspecteert ieder jaar ons Kinderdagpaleis aan de hand van landelijke toetsingskaders die wettelijk zijn voorgeschreven.

De volgende onderdelen worden getoetst door de GGD: kwaliteitseisen op het gebied van ouderinspraak, personeel, veiligheid en gezondheid, accommodatie en inrichting, groepsgrootte en beroepskracht-kind-ratio, pedagogisch beleid en pedagogische praktijk en klachten.
Aan de hand van deze toetsing kunnen wij als Kinderdagpaleis laten zien dat wij aan alle eisen voldoen en dat wij hoge kwaliteit leveren.
Eventuele veranderingen en verbeterpunten worden door ons gelijk aangepakt zodat wij altijd aan de nieuwe wetten, regels en eisen voldoen.

Deze inspectierapporten kunt u inzien in ons Kinderdagpaleis, vraag ernaar.

Locatie Louise de Colignylaan:

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2011

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2012

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2013

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2014

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2015

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2016

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2017

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2018

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2019

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2020

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2021

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2022

 

Locatie Vogelbuurt/Breinpaleis:

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2018

Inspectierapport RO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2019

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2021

Inspectierapport JO kdv Kinderdagpaleis Ukkepuk 2022