Protocollen

Kinderdagpaleis Ukkepuk werkt aan de hand van protocollen.

Het doel van een protocol is te komen tot een eenduidige werkwijze binnen ons Kinderdagpaleis.
Anderzijds is het doel van protocollen ook om ernaar te streven moeilijke en/of onveilige situaties zo goed mogelijk te signaleren en te hanteren.

Kinderdagpaleis Ukkepuk maakt deze protocollen niet openbaar, maar ouders kunnen deze altijd in zien.
Door middel van protocollen wordt er een duidelijk beeld van ons beleid verkregen en kunt u als ouder kritisch kijken naar het handelen van de pedagogisch medewerkers.

Tevens kunnen de protocollen ook handvatten voor ouders bieden welke ze in de thuissituatie kunnen gebruiken.

Kinderdagpaleis Ukkepuk werkt tevens met: Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling, alle leidsters hebben hun diploma hiervoor gehaald. Er zijn 2 aandacht functionarissen aangesteld en opgeleid.