Ziektebeleid

Om te beoordelen of uw kind wel of niet naar ons Kinderdagpaleis kan komen of kan blijven, kijken wij naar de volgende aspecten:

 • De gezondheid en het welbevinden van uw kind,
 • De gezondheid van andere kinderen en de groepssamenstelling en het dagprogramma

Een kind wat zich niet goed voelt, verdient extra zorg en aandacht wat op ons Kinderdagpaleis in een groep soms moeilijk te bieden is.

Een kind dat in lichte mate ziek is en hier weinig hinder van ondervindt, kan gewoon naar ons Kinderdagpaleis komen. Als uw kind zich echter zo vervelend voelt dat het medische hulp nodig heeft of beter af is als het in nabijheid van de ouders is, wordt u als ouder verzocht uw kind op te halen. De groepsleidster is bijvoorbeeld niet in staat een ziek kind langdurig op schoot te houden, terwijl het daar wel behoefte aan heeft. Bovendien heeft een ziek kind vaak meer behoefte aan rust. Kan het niet voldoende tot rust komen op ons Kinderdagpaleis, dan kan dit het genezingsproces negatief beïnvloeden.

Als een kind ziek op ons Kinderdagpaleis komt, is het belangrijk na te gaan of de gezondheid van de andere kinderen hierdoor in gevaar komt. Als de ziekte besmettelijk is dan kan de gezondheid van de andere kinderen in gevaar komen en kan het zo zijn dat het kind ons Kinderdagpaleis tijdelijk niet mag bezoeken. Het thuishouden van uw kind moet wel zinvol zijn.
Bij veel ziekten is de fase van besmettelijkheid echter al voorbij op het moment dat een kind zich ziek gaat voelen. In veel gevallen kan uw kind dan wel naar Kinderdagpaleis Ukkepuk komen, maar worden de ouders van de andere kinderen geïnformeerd over de heersende ziekte.

Of wij een ziek kind voldoende aandacht en verzorging kunnen bieden, hangt mede af van de groepssamenstelling en van andere zieke kinderen. Per situatie en in overleg met u als ouder wordt er beoordeeld wat haalbaar is.


Wanneer is uw kind te ziek voor het kinderdagverblijf?

 • Bij koorts: 39,5 graden en hoger.
 • Veelvuldig overgeven of diarree.
 • Bij besmettelijke ziekten als: bof, mazelen en rode hond. Uw kind mag weer komen als de incubatietijd voorbij is. Wij volgen hierin de richtlijnen van de GGD en huisarts.


Als uw kind gebruik moet maken van medicijnen op doktersrecept dan vragen wij het volgende van u:

 • Het medicijn op doktersrecept moet op naam staan van uw kind en compleet met doosje en bijsluiter aan ons worden afgeleverd. Ook kijken we naar de datum en toedienfrequentie.
 • Personeel van Kinderdagpaleis Ukkepuk kan slechts die medische handelingen verrichten die de Wet BIG ons toestaat.
 • Bij gebruik van Antibiotica vragen wij u om uw kind pas te brengen als het recept al meer dan 24 uur wordt gebruikt.
 • Wij geven de kinderen geen paracetamol en zetpillen of overige zelfhulpmiddelen.
 • Wij vragen u altijd een medicatieformulier te ondertekenen, waarin u aangeeft dat wij toestemming hebben om medicijnen toe te dienen. Wordt dit niet getekend dan zijn wij niet bevoegd om deze medicatie toe te dienen.
 • De verantwoordelijkheid voor het medicijngebruik ligt altijd bij u als ouder.


Kunt u uw kind wel of niet naar Kinderdagpaleis Ukkepuk
brengen als het koorts heeft?

Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie en zorgt ervoor dat micro-organismen onschadelijk worden gemaakt. De verhoging van de lichaamstemperatuur is op zichzelf geen reden om uw kind thuis te houden of naar huis te sturen. Bij koorts beoordeeld de pedagogisch medewerker hoe een kind zich voelt, of het mee kan doen in de groep en hoeveel verzorging en aandacht het nodig heeft. De hoogte van de koorts is geen maat voor de ernst van de ziekte. Relatief onschuldige aandoeningen, zoals tanden krijgen, kunnen met hoge koorts gepaard gaan, terwijl er bij sommige ernstige ziekten alleen lichte verhoging optreedt. Het is vooral belangrijk te zorgen dat kinderen met koorts goed drinken; eten is minder belangrijk. Bij verhoging (vanaf 38,5° C) of koorts wordt u als ouder telefonisch op de hoogte gebracht, zonder daar direct consequenties aan te verbinden.