Ruilen van dagen/extra dagen:

Wilt u een dag ruilen of wilt u een extra dag gebruik maken van de opvang, dan kunt u zich wenden tot het kindplan systeem.

Voorwaarde is wel dat de groepsgrootte van die dag niet overschreden wordt. Indien de groepsgrootte op de stamgroep extra opvang niet mogelijk maakt, kunnen wij altijd kijken naar de mogelijkheden op de andere groepen.

Blijft het aantal dagen gelijk aan het vaste aantal dagen, dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Wordt het aantal dagen wel overschreden, dan wordt deze als extra dag in rekening gebracht volgens het geldende dagtarief.