Ruilen van dagen/extra dagen:

Wilt u een dag ruilen of wilt u een extra dag gebruik maken van de opvang, dan kunt u zich wenden tot het kindplan systeem.

Tijdens de looptijd van de overeenkomst mogen afwezige vakantiedagen worden ingehaald binnen een termijn van 6 maanden, mits de mogelijkheid op de groep, de opvang en de personele bezetting dit toelaat. Indien de groepsgrootte op de stamgroep extra opvang niet mogelijk maakt, kunnen wij altijd kijken naar de mogelijkheden op de andere groepen.

Blijft het aantal dagen gelijk aan het vaste aantal dagen, dan worden hiervoor geen extra kosten in rekening gebracht. Wordt het aantal dagen wel overschreden, dan wordt deze als extra dag in rekening gebracht volgens het geldende dagtarief.