Kindvolgsysteem

Wij hanteren een kind volgsysteem waarmee wij structureel de ontwikkeling van uw kind kunnen volgen en deze kunnen vergelijken met die van andere leeftijdsgenootjes door middel van goede observatie. Deze observatie maakt deel uit van ons kwaliteitssysteem.

Met het kindvolgsysteem is het mogelijk om het functioneren en het welzijn van alle kinderen in ons Kinderdagpaleis in kaart te brengen.
Het gaat hierbij om de volgende gebieden:

  • sociaal-emotionele ontwikkeling
  • taalontwikkeling
  • cognitieve ontwikkeling
  • zintuiglijke ontwikkeling
  • creativiteit
  • zelfstandigheid
  • motorische ontwikkeling
  • identiteitsvorming

Op deze manier kunnen wij zien op welke manier wij de kinderen in hun ontwikkeling kunnen ondersteunen.
Ook hebben wij een 3+ groep, waarbij kinderen van 3,5 jaar extra activiteiten aangeboden krijgen om deze kinderen hierdoor meer te prikkelen en uit te dagen in de laatste maanden voor zij naar school gaan.